« Den čtvrtý: Ljubljana – Kamnik Graben – Homec – Šmarca – LjubljanaDen druhý: Ljubljana – (Celje) – Sveti Rok ob Sotli – (Stranje) – Imeno – Stranje – Celje – (Zidani most) – Ljubljana »